Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer

Authors

  • Norhasyimah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Siti Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Arihasnida Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Normah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Fazrulhelmi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Keywords:

Koswer, pengaturcaraan komputer, Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Abstract

Selaras dengan perkembangan bidang teknologi maklumat dan multimedia, pelbagai inisiatif yang diimplimentasikan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran ketika ini. Pengaturcaraan adalah suatu kaedah memberi arahan atau perintah kepada komputer untuk menjalankan sesuatu tugas dan kaedah pemberian arahan atau perintah pada asasnya adalah dalam bentuk kod binari. Kajian ini bertujuan merekabentuk dan membangunkan produk koswer bagi topik Pengaturcaraan Komputer. Model reka bentuk pembangunan produk ini adalah berdasarkan ADDIE dimana lima (5) fasa terlibat iaitu (i) fasa analisis; (2) fasa reka bentuk; (iii) fasa pembangunan; (iv) fasa perlaksanaan; dan (v) fasa penilaian. Populasi kajian ini adalah pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif) yang mengambil topik Pengaturcaraan Komputer. Tujuan koswer ini dibangunkan adalah untuk memberi pendedahan awal tentang ilmu programming kepada pelajar baru dan juga dapat memahami dengan lebih mendalam berkenaan topik pengaturcaraan komputer seperti function dan array. Diharapkan agar koswer bagi topik pengaturcaraan ini dapat digunakan dan dipraktikan dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Norhasyimah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Department of Professional Education,

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional,

Downloads

Published

28-09-2020

How to Cite

Hamzah, N., Rubani, S. N. K. ., Ariffin, A. ., Zakaria, N. ., & Ahmad, F. . (2020). Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer. Online Journal for TVET Practitioners, 5(2), 35–41. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/6282

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>