Hubungan Antara Sikap Pelajar dengan Tahap Tekanan Guru Program Pendidikan Inklusif dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional

The Relationship between Students Attitude and Stress Level of Inclusive Education Teachers in Technical and Vocational Education

Authors

  • Arihasnida Ariffin Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Nur Fatin Nadiah Nordian
  • Norhasyimah Hamzah
  • Normah Zakaria
  • Siti Nur Kamariah Rubani

Keywords:

Program Pendidikan Inklusif (PPI), Mata Pelajaran Vokasional, kerenah pelajar, tekanan

Abstract

Permasalahan timbul dalam kalangan guru-guru Program Pendidikan Inklusif dalam Mata Pelajaran Vokasional (MPV) apabila terhasilnya guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan yang melampau memberi kesan kepada perhubungan antara guru PPI, pelajar dan juga kualiti dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti hubungan antara sikap pelajar dengan tahap tekanan guru PPI dalam Mata Pelajaran Vokasional di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di sekitar Negeri Johor. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan berbentuk kuantitatif menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Responden terdiri daripada 113 guru PPI yang mengajar subjek MPV yang dipilih secara rawak mudah. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pelajar dengan tahap tekanan guru PPI. Pemantauan terhadap persepsi guru adalah amat penting bukan sahaja untuk Mata Pelajaran Vokasional malahan subjek-subjek lain dan memberikan kebaikan serta kejayaan kepada setiap program dalam bidang Pendidikan Khas di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arihasnida Ariffin, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Department of Professional Education

Downloads

Published

31-03-2021

How to Cite

Ariffin, A., Nordian , N. F. N. ., Hamzah , N. ., Zakaria, N. ., & Rubani, S. N. K. . (2021). Hubungan Antara Sikap Pelajar dengan Tahap Tekanan Guru Program Pendidikan Inklusif dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional: The Relationship between Students Attitude and Stress Level of Inclusive Education Teachers in Technical and Vocational Education. Online Journal for TVET Practitioners, 6(1), 7–14. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/6178

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>