Reka Bentuk Sistem Penasihat Pakar Perdagangan Automatik Pertukaran Mata Wang Asing Berasaskan Fibonacci Dan Candle Break Retest

Authors

  • Miswan Surip
  • Nor Effendy Othman
  • Syahirah Osman

Keywords:

Design, Flow Chart, Fibonacci

Abstract

Pada masa ini, penggunaan sistem perdagangan pintar (SPP) adalah salah satu topik utama dalam bidang perdagangan saham pada zaman Revolusi Industri 4.0 (IR4.0). Jual beli adalah peraturan utama sistem perdagangan yang dihasilkan oleh pelbagai penunjuk teknikal dalam pasaran saham. Dalam kajian ini hanya difokuskan satu jenis penunjuk teknikal MACD dan syarikat berasaskan teknologi iaitu syarikat Micron Technology, Inc. (MU). Ia bagi mengenal pasti keberkesanan penunjuk berkenaan dengan jumlah keuntungan yang dijana. Pengujian berbalik ini menggunakan data setiap jam pasaran (H1) yang bermula dari 20 Mei 2019 hingga 30 Januari 2020. Perisian SPP_MACD dibangunkan untuk tujuan menguji keberkesanan penunjuk MACD berdasarkan  isyarat beli dan jual yang dihasilkan oleh penunjuk tersebut.

 

Currently, the use of smart trading system (SPP) was one of the main topics in the field of stock trading during the Industrial Revolution 4.0 (IR4.0). Buy and sell are the main rule of the trading system produced by various technical indicators in the stock market. In this study, only one type of MACD technical indicator and technology-based company, Micron Technology, Inc. (MU). It is to identify the effectiveness of the indicator with respect to the amount of profit generated. This back test uses hourly market data (H1) from 20 May 2019 to 30 January 2020. SPP_MACD software is developed for the purpose of testing the effectiveness of MACD indicators based on buy and sell signals generated by the indicators.

 

 

Downloads

Published

24-05-2021

Issue

Section

Information Technology

How to Cite

Surip, M. ., Othman, N. E. ., & Osman, S. . (2021). Reka Bentuk Sistem Penasihat Pakar Perdagangan Automatik Pertukaran Mata Wang Asing Berasaskan Fibonacci Dan Candle Break Retest. Multidisciplinary Applied Research and Innovation, 2(2), 359-372. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/view/1787