Archives

 • MARI
  Vol. 4 No. 4 (2023)

 • MARI
  Vol. 4 No. 3 (2023)

 • MARI
  Vol. 4 No. 2 (2023)

 • Special Issue (1) : 2023
  Vol. 4 No. 1 (2023)

  Guest Editors:

  Mohd Helmy Abd Wahab
  Wan Hussain Wan Ishak
  Juhaida Ab Bakar
  Nor’aisah Sudin
  Shafinah Farvin Packeer Mohamad
  Noradila Nordin
  Mohamad Farhan Mohamad Mohsin

   

   

 • Special Issue (2) : 2022
  Vol. 3 No. 5 (2022)

 • Special Issue (1) 2022
  Vol. 3 No. 4 (2022)

  Guest Editors :

  Dr. Rahmat bin Talib
  En. Mohd. Helmy bin Abd. Wahab
  Dr. Nor Akmal binti Mohd Jamail
  Dr. Wan Suhaimizan bin Wan Zaki
  Dr. Ariffuddin bin Joret

 • MARI
  Vol. 3 No. 3 (2022)

 • MARI
  Vol. 3 No. 2 (2022)

 • MARI
  Vol. 3 No. 1 (2022)

 • Proceeding of Innovative Research, Invention and Application Exhibition (I-RIA 2021)
  Vol. 2 No. 3 (2021)

  Guest Editor (s):

  Mohd Helmy Abd Wahab, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

  Juhaida Abu Bakar, Universiti Utara Malaysia

  Shafinah Farvin Packeer Mohamad, Universiti Utara Malaysia

  Cik Fazillah Hibadullah, Universiti Utara Malaysia

  Wan Hussain Wan Ishak, Universiti Utara Malaysia

  Mohamad Farhan Mohamad Mohsin, Universiti Utara Malaysia

   

 • MARI
  Vol. 2 No. 2 (2021)

 • MARI
  Vol. 2 No. 1 (2021)

 • MARI
  Vol. 1 No. 1 (2020)