Skip to main content
  • 1
  • Penerbit Edited 2

Promosi Buku e-Book Penerbit UTHM

SEJARAH DALAM ARUS KESEDARAN SUMBANGSIH KEPADA PROF DR ADNAN HJ NAWANG

PENYEDIAAN GRAF PENYELIDIKAN

Penulis: Amir Khalid
Kategori: Akademik
ISBN: 978-967-2183-53-2

File Size: 5.78 MB
Format: EPUB (e-book)

Sinopsis

Buku ini dihasilkan sempena mengingati jasa dan sumbangan beliau dalam membangunkan Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Selaku Dekan yang pertama, banyak cabaran dan pengorbanan yang terpaksa dihadapi oleh beliau untuk membina sesuatu dari tiada kepada ada. Beliau melakarkan sebuah sejarah tersendiri dalam membangunkan bidang sains kemanusiaan di UPSI iaitu satu-satunya fakulti yang mempunyai pelbagai disiplin ilmu. Buku ini mengandungi 13 bab berkaitan sejarah dengan tema kesedaran yang dihasilkan oleh para pelajar pasca siswazah dan juga para pensyarah dari institut pengajian tinggi awam dan swasta. Ada di antara penyumbang bab ini merupakan bekas pelajar beliau dan ada juga antaranya merupakan rakan seperjuangan beliau semasa di (UPSI). Buku ini juga dihasilkan bertujuan untuk membimbing dan melahirkan sejarawan baru dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sejarawan terdahulu dalam usaha memperbanyakkan khazanah sejarah negara.

Sila pastikan telefon pintar anda mempunyai aplikasi epub reader seperti Google Play Books untuk membaca fail .epub