Skip to main content
  • Penerbit Edited 2
  • 1

Promosi Buku e-Book Penerbit UTHM

CITRA KOKURIKULUM

PENYEDIAAN GRAF PENYELIDIKAN

Penulis: Ahmad Esa, Mohd Khir Mohd Nor, NawawiJusoh, Norashidah Abd Rahman, Zalinah Salehon
Kategori: Akademik
ISBN: 967-967-2183-39-6

File Size: 3.46 MB
Format: EPUB (e-book)

Sinopsis

Kokurikulum kerap dianggap sebagai membuang masa, boleh mendatangkan kecederaan, terdedah dengan elemen tidak sihat dan meletihkan tubuh badan dalam kalangan mereka yang menyertainya. Namun, buku ini boleh mengubah persepsi negatif terhadap kokurikulum. Para penulis merupakan Ketua Jabatan Kokurikulum yang arif dengan bidang kokurikulum masing-masing. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman mereka dapat dijadikan sandaran bahawa kokurikulum dapat menjadi wadah penerapan dalam membangunkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kalangan mahasiswa. Mereka juga melontarkan pandangan bahawa kokurikulum merupakan wahana dalam pembangunan kemahiran insaniah mahasiswa yang menjadi batu asas dalam melahirkan modal insan yang holistik secara menyeluruh. Semoga manfaat yang diperoleh menerusi buku ini menjadi realiti dalam membangunkan insan dengan kita turut mendukung peranan dan fungsi kokurikulum sebagai pelengkap kepada kokurikulum.

Sila pastikan telefon pintar anda mempunyai aplikasi epub reader seperti Google Play Books untuk membaca fail .epub