Skip to main content

Pelancongan di Pulau Pangkor

pangkor-650x900.png Pelancongan di Pulau Pangkor

• ISBN : 978-967-0764-70-2

• Penulis :Jabil Mapjabil

• Jumlah mukasurat : 98ms

• Harga : RM20.00

• Tahun : 2016


Pulau Pangkor merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia. Kelebihan dan keunikan pulau ini terletak pada keindahan pantai, persekitaran pulau serta produk hasil lautnya. Perkembangan memberangsangkan dalam pembangunan pelancongan di Pulau Pangkor mendorong kepada kajian dan penyelidikan oleh pelbagai pihak seperti institusi pengajian tinggi, konsultan, kerajaan tempatan, badan bukan kerajaan dan swasta.

Hasil penyelidikan tentang pelancongan di pulau ini sama ada dalam bentuk kertas kerja, jurnal, rencana di majalah dan akhbar tempatan sering kali dirujuk. Namun begitu, tidak banyak hasil penerbitan tentang pelancongan di Pulau Pangkor dalam bentuk karya suntingan. Untuk itu, buku Pelancongan di Pulau Pangkor:

Kelestarian dan Komuniti ini amat relevan sebagai sumber rujukan kepada pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan pengajian tinggi seperti pensyarah, penyelidik, pelajar pascasiswazah dan prasiswazah mahupun mereka yang terlibat dalam pengurusan dan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan bidang pelancongan, pembangunan pulau dan pelancongan pulau.

Buku ini turut sesuai untuk bacaan umum dan rujukan tambahan kepada pelbagai pihak yang terlibat dalam industri pelancongan pulau termasuklah pendidik dan pelajar sekolah menengah