Skip to main content

Modul Instrumen Diagnostik Usahawan Berjaya

 

Modul Instrumen Diagnostik Usahawan Berjaya

Penulis: Abdul Razak Omar, Mahyudin Omar, Ahmad Shaharudin Abdul Latif, Anim Zalina Azizan, Muhammad Suhaimi Sulong

Harga: 20.00

ISBN: 978-967-2110-56-9 

Tahun terbitan: 2017

Bil. muka surat: 90 muka surat

Modul Instrumen Diagnostik Usahawan Berjaya disusun daripada lapan modul diagnostik keusahawanan bagi memenuhi keperluan untuk mengenal pasti potensi kecemerlangan seorang peniaga mikro dan usahawan. Buku ini adalah untuk membantu konsultasi / jururunding mengenal pasti tahap risiko seorang itu sebagai seorang usahawan.

Usahawan perlu merancang, mengatur dan mengawal aliran kewangan mereka agar aktiviti perniagaan seperti pemasaran, operasi dan lain-lain dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Senarai semak pengurusan kewangan perniagaan bertujuan untuk mengenal pasti kelemahan pengurusan kewangan perniagaan yang berisiko tinggi dan boleh menggugat kesinambungan, keuntungan dan pulangan kepada usahawan dan pelabur.

Pihak konsultasi juga akan mendiagnos tahap risiko pengeluaran dan operasi sesebuah organisasi tersebut. Kesedaran usahawan dalam buku ini akan membantu serta membolehkan produk/ perkhidmatan berada pada tahap kualiti yang tinggi dan berdaya saing berbanding dengan produk yang lain.