Skip to main content

Kepimpinan Tun Abdul Razak Era 1969-1970

Kepimpinan Tun Abdul Razak Era 1969-1970

Penulis: Mohamad Asrol Ar Pidi, Ishak Saat

Harga: 28.00

ISBN: 978-967-2110-67-5 

Tahun terbitan: 2018

Bil. muka surat: 00 muka surat

Melalui buku ini kita dapat membuat penilaian dan kesimpulan terhadap usaha yang dilakukan oleh Tun Abdul Razak dalam memulihkan hubungan antara kaum yang retak akibat daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Beliau juga dilihat berusaha untuk memajukan ekonomi dan mempertingkatkan taraf hidup kaum Melayu dan kaum Bumiputera yang lain di negara ini.

Buku ini sesuai dimiliki dan dibaca oleh seluruh rakyat Malaysia untuk menambah pengetahuan agar belajar dari sejarah supaya sesuatu kejadian yang tidak diingini tidak berlaku kembali. Belajarlah dari sejarah Malaysia kerana di dalamnya terdapat banyak iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk kekal aman, makmur dan harmonis.