Skip to main content

Sumbangan Komuniti Pengutip Sampah dalam Pengurusan Sisa Pepejal di Malaysia

komuniti-pengutip-sampah Sumbangan Komuniti Pengutip Sampah dalam Pengurusan Sisa Pepejal di Malaysia

• ISBN : 978-967-5457-99-9

• Penulis : Seow Ta Wee

• Jumlah mukasurat : 119ms

• Harga : RM20.00

• Tahun : 2012

Isu sisa pepejal merupakan satu isu multidisiplin yang melibatkan pelbagai bidang seperti kejuruteraan, sains, ekonomi, kesihatan, dan sosial. Dalam isu sosio ekonomi pengurusan sisa pepejal,  pengutip sampah merupakan salah komuniti yang tidak boleh dipinggirkan. Golongan ini bekerja dalam suasana persekitaran yang kotor dan mengutip sampah yang bernilai untuk dikitar semula.

Tertimbulnya buku ini ditulis dan diterbit adalah hasil daripada penyelidikan saya serta pemerhatian saya sekian lama dalam bidang pengurusan sisa pepejal. Golongan pengutip sampah sepatutnya diberikan penghargaan yang tinggi oleh masyarakat kerana golongan inilah yang mengutip sampah dan mengasing sampah mengikut jenis sampah yang kita buang di tepi jalan, tong sampah dan di tapak pelupusan. Malangnya masyarakat kita memandang rendah terhadap mereka atas sifat pekerjaan mereka.

Buku ini mengupas sifat pengutip sampah, pengutip sampah di luar negara, latar belakang responden pengutip sampah di negeri Johor, isu sosial, isu ekonomi, isu kesihatan, pengetahuan mereka terhadap persekitaran kerja serta cadangan terhadap pengurusan pengutip sampah. Dengan harapan buku ini dapat membantu penyelidik dan pembuat dasar terutamanya dalam bidang pengurusan sisa pepejal berkaitan dengan aspek sosioekonomi pengutip sampah.