Skip to main content

Isu Wanita: Perbahasannya Menurut Al-Quran & Al-Sunnah

Isu Wanita: Perbahasannya Menurut Al-Quran & Al-Sunnah

Penulis : Norhana Ahad, Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Raihannah Abdullah

Harga : RM 23.00

ISBN : 978-967-2110-12-5

Tahun terbitan : 2017

Bil. muka surat : 134  muka surat

Secara amnya buku ini membincangkan tentang polemik kewanitaan dalam konteks reproduksi diri dan seksual mereka mengikut landasan syariah iaitu berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. Setiap permasalahan yang sering kali menjadi topik pertanyaan kaum wanita itu dirungkai melalui kaca mata yang lebih luas, di mana skop perbahasannya dinilai dengan sumber-sumber yang berautoriti dan disimpulkan dalam ruang lingkup yang lebih bersederhana.

Buku ini turut membincangkan tentang kedudukan wanita yang melibatkan urusan perkahwinan dan perceraian yang terkandung dalam perundangan syarie di negara kita. Ia sebagai suatu maklumat kepada masyarakat terhadap hak-hak wanita semasa dalam konteks perundangan.