Kesediaan Pelajar Terhadap Pembelajaran Melalui Permainan Bagi Topik Pergerakan Kod G Mesin Kisar CNC

Authors

  • SITI NUR KAMARIAH RUBANI Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
  • Nurul Emalia Azua Mas’at
  • Norhasyimah Hamzah
  • Normah Zakaria
  • Arihasnida Ariffin

Keywords:

Pembelajaran berasaskan permainan, Mesin kisar CNC, Kod G

Abstract

Kajian ini mengenai kesediaan pelajar terhadap pembelajaran melalui permainan bagi topik pergerakan pemotongan kod G mesin kisar CNC. Seramai 55 responden dipilih dari empat buah kolej vokasional di sekitar negeri Johor yang mengikuti Kursus Pemesinan Industri telah dipilih. Instrumen yang digunakan adalah boring soal selidik. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan nilai min. Hasil dapatan juga menunjukkan kesediaan pelajar berada pada tahap tinggi. Ujian Pearson juga dijalankan bagi mengenalpasti sama ada terdapatnya hubungan setiap pemboleh ubah. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan, minat dan penyelesaian masalah pelajar dalam pembelajaran berasaskan permainan.

Downloads

Published

04-10-2022

How to Cite

RUBANI, S. N. K., Mas’at, N. E. A. ., Hamzah, N. ., Zakaria, N., & Ariffin, A. (2022). Kesediaan Pelajar Terhadap Pembelajaran Melalui Permainan Bagi Topik Pergerakan Kod G Mesin Kisar CNC . Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training, 2(2), 202–209. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ritvet/article/view/9433

Issue

Section

EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE IN TVET