Inovasi Reka Bentuk Mesin Penghiris Bawang

  • Mahmod Ts
  • M. A. H. M. Nazul
  • M. N. Janon
  • M. H. M. Nor
  • Zin A F.M
  • Mohd Shahir Yahya
Keywords: Kaedah, hiris, bawang, konvensional, inovasi, IKS

Abstract

Bawang merah adalah salah satu daripada bahan makanan yang penting dalam industri pemakanan. Penggunaan bawang merah memberi kesan sampingan kepada pekerja industri pemakanan kerana ia boleh menghasilkan sifat lachrymatory yang boleh menyebabkan pedih pada mata dan mengurangkan efisensi terhadap pengeluaran makanan. Hasil daripada reka bentuk inovasi mesin, pelbagai alat penghiris bawang telah direka cipta bagi membantu industri kecil dan sederhana (IKS) dalam memenuhi permintaan dan keselamatan pekerja. Namun, mesin yang sedia ada masih menggunakan kuasa motor yang tinggi dan jenis bahan yang mudah berkarat dan tidak sesuai untuk industri pemakanan. Oleh yang demikian, melalui hasil kajian ini suatu usaha telah dilakukan bagi menghasilkan konsep reka bentuk mesin penghiris bawang yang sesuai untuk membantu industri IKS terutamanya dalam industri pemakanan.

Published
18-11-2020
Section
Articles