Usaha Guru Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kesan Buruk Media Sosial Terhadap Akhlak Pelajar SMPN 1 Sambit Ponorogo Tahun Akademik 2021/2022

Authors

  • Pitria Budiyanti Institut Agama Islam Riadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
  • Darul Ma’arif Institut Agama Islam Riadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
  • Imam Rohani Institut Agama Islam Riadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
  • Alwi Mudhofar Institut Agama Islam Riadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
  • Siti Marpuah UTHM

Keywords:

Usaha Guru, Media Sosial, Akhlak

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana usaha guru pai dalam mengatasi kesan buruk media sosial. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif (kajian kes), dengan objek data lapangan adalah usaha guru pai dalam mengatasi kesan buruk media sosial terhadap akhlak pelajar. Hasil kajian ini adalah kesan buruk penggunaan media sosial terhadap akhlak pelajar di smpn 1 sambit antaranya: pelajar sering tidak melakukan dan memandang rendah terhadap tugasan yang diberikan oleh guru, pelajar tidak dapat mengawal diri apabila menggunakan media sosial, membazir. Masa dan melupakan masa, jadi pelajar tidak berdisiplin dan malas belajar, pelajar boleh mengeluarkan kata-kata kasar kerana meniru perkara yang tidak sempurna di media sosial, pelajar boleh melihat perkara yang tidak boleh diterima dengan bebas, kurang konsentrasi pelajar apabila guru menerangkan. Beberapa usaha yang dilakukan oleh guru pai di smpn 1 sambit untuk mengatasi kesan buruk media sosial adalah dengan memberi bimbingan, hala tuju dan motivasi; bekerjasama dengan ibu bapa, guru memberikan contoh yang baik kepada pelajar, menghayati nilai agama dan moral. Halangan-halangan yang dihadapi oleh guru-guru pai di smpn 1 sambit termasuk pengawasan yang terhad daripada pihak sekolah, pengaruh persekitaran sekeliling, kurangnya sokongan ibu bapa dan kurangnya kesedaran daripada pelajar.

Downloads

Published

03-01-2023

Issue

Section

Articles

How to Cite

Budiyanti, P. ., & Marpuah, S. . (2023). Usaha Guru Pendidikan Agama Islam Mengatasi Kesan Buruk Media Sosial Terhadap Akhlak Pelajar SMPN 1 Sambit Ponorogo Tahun Akademik 2021/2022 (D. . Ma’arif, I. . Rohani, & A. . Mudhofar , Trans.). Advances in Humanities and Contemporary Studies, 3(2), 150-156. https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/9824