Tahap Kepuasan Pelajar UTHM Pagoh Terhadap Makanan yang dijual di Kafeteria

-

Authors

  • arwansyahAdvance kirin UTHM
  • Ahmad Sharifuddin Mustapha
  • Mohd Hisyam Abdul Rahim
  • Shakila Ahmad
  • Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
  • Mohd Shafiq Sahimi

Keywords:

Kepuasan Pelajar, Makanan, Kafeteria

Abstract

Kajian ini bertujuan menilai tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidamatan makana di kafetaria UTHM Pagoh. Aspek perkhidmatan makanan kafetaria yang dikaji adalah dari segi kebersihan makanan dan harga serta kualiti makanan. Seramai 100 orang pelajar yang dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Data diperolehi dengan mengedarkan satu set soal selidik melalui google form dan dianalisi secara deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan makanan di kafetaria daripada dua aspek di atas berada pada tahap sederhana rendah. Melalui dapatan kajian dan beberapa cadangan penambah baikan daripada penyelidik dapat membantu pihak pengusaha kafetaria untuk membuat penambah baikan dalam meningkatkan tahap kepuasa pelajar terhadap kafetaria.

Downloads

Published

20-06-2023

How to Cite

kirin, arwansyahAdvance, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, & Mohd Shafiq Sahimi. (2023). Tahap Kepuasan Pelajar UTHM Pagoh Terhadap Makanan yang dijual di Kafeteria: -. Advances in Humanities and Contemporary Studies, 4(1), 138–149. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/11766

Issue

Section

Articles