WANITA DAN KEPELBAGAIAN

Authors

Nazarudin Zainun
Ishak Saat
Md. Nasir Misran

Synopsis

Wanita dan Kepelbagaian merupakan buku kumpulan esei pilihan yang memfokuskan tentang genda wanita dengan kepelbagaian persoalan. Tema dan persoalan yang diketengahkan memaparkan pelbagai aspek kehidupan wanita. Dalam buku ini terkandung 10 esei terpilih yang meliputi persoalan peribadi wanita muslimah, imej alam dan wanita, bahasa wanita dan pembentukan identiti, wanita dan pembuatan terendak, hak wanita atas harta sepencarian, peranan wanita dari sudut sosial, wanita dan pemakanan serta wanita dan pembelajaran. Justeru, buku ini diusahakan demi untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang peranan, sumbangan dan kepentingan kaum wanita dalam masyarakat. Maka buku ini dibaca oleh semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk menambahkan pengetahuan tentang kelebihan kaum wanita..

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2012

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-983-5457-97-5

Date of first publication (11)

01-01-2012
Hijri Calendar