ISU PERSEKITARAN DAN KESIHATAN DI MALAYSIA

Authors

Haliza Abdul Rahman
Sakinah Harith
Hasmah Abdullah

Synopsis

Buku ini memaparkan hubungan antara persekitaran dan kesihatan di Malaysia dalam aspek permasalahan, pengurusan dan penyelesaian hasil daripada kajian serta tinjauan yang dijalankan oleh penyelidik daripada pelbagai disiplin yang berkaitan. Bagi menarik minat pembaca, rangkuman 10 bab dalam buku ini yang disusun bermula dengan permasalahan umum alam sekitar, diikuti dengan pengurusan dan diakhiri dengan cadangan kaedah penyelesaian, diharap membantu mendidik pembaca supaya peka dengan permasalahan alam sekitar yang turut mempengaruhi polemik kesihatan manusia sejagat serta kerumitan dalam mengurus dan menangani masalah sedemikian. Buku ini diharap bukan sahaja dapat memberikan maklumat dan pengetahuan berkaitan dengan senario permasalahan persekitaran dan kesannya, malah mampu menampung kekurangan bahan bacaan yang berkaitan dengan kesihatan alam sekitar dan kesihatan manusia.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2012

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-983-5457-81-4

Date of first publication (11)

01-01-2012
Hijri Calendar