UNDANG-UNDANG BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Authors

Izudinshah Abd. Wahab
Lokman Hakim Ismail

Synopsis

Buku ini mendedahkan gambaran proses keseluruhan pembangunan perumahan serta undang-undang termaktub yang perlu dipatuhi untuk menjayakannya. Ianya mengambil pendekatan memberi pemahaman kepada pembaca akan undang-undang sedia ada yang berkaitan terlebih dahulu. Ini merangkumi beberapa akta-akta, undang-undang kecil dan garis panduan yang dihuraikan satu persatu. Penerangan perihal undang-undang ini diterjemahkan terus kepada perkara-perkara teknikal di tapak yang turut disertakan contoh-contohnya untuk mudah difahami. Ini meliputi pembangunan perumahan bertingkat yang lebih rumit keperluan pematuhan undang-undangnya dan membincangkan proses kelulusan cadangan pembangunan yang perlu dipatuhi. Ini diikuti dengan proses menyiapkan pembinaan dan melayakkan bangunan itu dibeli untuk seterusnya diduduki oleh pembelinya.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2012

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0468-13-6

Date of first publication (11)

01-01-2012
Hijri Calendar