ISU-ISU TERPILIH SEJARAH ALAM MELAYU: SUMBANGSIH KEPADA PROF. MADYA DR. HJ. AHMAD JELANI HASHIM

Authors

Ishak Saat
Adnan Jusoh

Synopsis

Buku sejarah tentang Isu-isu Terpilih Dalam Alam Melayu, Sumbangsih kepada Profesor Madya Dr Haji Ahmad Jelani bin Halimi disusun dan digarapkan bagi mengenang jasa dan sumbangan tokoh ini dalam perkembangan bidang sejarah Malaysia. Beliau sudah berkecimpung dalam pendidikan khususnya dalam bidang sejarah melebihi 30 tahun telah banyak menghasilkan buku ilmiah dan juga melahirkan graduan sejarah yang bertebaran di serata dunia Melayu. Dalam buku ini pelbagai tema dan persoalan yang berkisar tentang Sejarah Alam Melayu dikumpulkan agar menjadi sebuah catatan sejarah bangsa Melayu. Melalui buku ini pelbagai persoalan bangsa Melayu diutarakan agar dapat dijadikan teladan dan pengajaran kepada orang Melayu. Sesuai dengan ciri sejarah yang mengandungi unsur-unsur pengajaran dan teladan.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2011

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-983-5457-57-9