PANDUAN ASAS MIKROPENGAWAL PIC 16F84

Authors

Siti Zarina Mohd Muji
Wan Ahmad Shukry Che Mohd. Salleh

Synopsis

Buku panduan asas bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan dalam bidang reka bentuk terbenam (embedded design). Panduan yang diberikan di dalam buku ini sangat ringkas dan amat mudah difahami kerana mengandungi banyak grafik yang dapat membantu pemahaman pembaca. Panduan yang diberikan adalah dari aspek pemahaman tentang binaan dalaman PIC16F84, atur cara-atur cara bahasa penghimpun, panduan tentang penggunaan MPLAB, cara penulisan kekunci pad dan motor dan akhir sekali cara penghasilan pembakar (burner). Buku ini ditulis dengan rujukan yang berkualiti bagi memastikan isi kandungannya adalah terkini dan para pembaca akan dapat menguasai bahasa pengaturcaraan, seterusnya menghasilkan rekaan yang diingini. Dengan penguasaan ini, para pembaca akan lebih yakin untuk menghasilkan rekaan yang lebih kompleks lagi di masa akan datang.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2007

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-983-2963-48-6

Physical Dimensions