PEMBANGUNAN APLIKASI WAP: PENDEKATAN PRAKTIKAL

Authors

Mohamad Hairol Jabbar
Mohd Helmy Abd Wahab

Synopsis

Buku ini membincangkan tentang pembangunan aplikasi WAP melalui pendekatan praktikal. Pembaca dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membangunkan aplikasi WAP. Buku ini memberi fokus kepada penggunaan bahasa XHTML MP untuk membina antaramuka pengguna dan ASP sebagai bahasa pengaturcaraan pihak pelayan untuk membangunkan aplikasi dinamik WAP. Oleh sebab dokumen XHTML MP adalah berasaskan bahasa XML, maka ia dapat dipaparkan pada sebarang pelayar iaitu tidak terhad kepada pelayar WAP sahaja. Selain itu, kita juga dapat menggunakan Wireless CSS bersama XHTML MP untuk membina gaya persembahan yang teratur dan terkawal. Ini merupakan kelebihan utama XHTML MP berbanding bahasa WML. Namun, langkah-langkah pembangunan aplikasi WAP adalah sama bagi kedua-dua bahasa ini.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2009

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-983-2963-78-3