PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN

Authors

Noor Khazanah A Rahman
Hasniza Abu Bakar
Shamsulakmar Abdul Munir

Keywords:

Projek, elemen, kualiti, kontraktor, pembinaan

Synopsis

Projek yang berjaya memerlukan pengurusan yang cekap bagi memastikan kehendak pelanggan dipenuhi dari segi kos, masa dan kualiti. Ia memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat sama ada pihak atasan dan bawahan. Elemen pengurusan dalam proses pengurusan hendaklah diaplikasikan dalam setiap peringkat pembinaan. Pelbagai kaedah pengurusan perlu digunakan supaya semuanya berjalan secara teratur mengikut perancangan. Organisasi perlu disusun mengikut kesesuaian projek dan pemilihan Pengurus Projek hendaklah dibuat dengan teliti dengan menimbangkan banyak perkara supaya kelancaran projek dan masalah dapat ditangani dengan baik. Pengurusan tapak juga tidak boleh dipandang ringan kerana di situlah terlaksana impian pelanggan. Banyak perkara perlu dipantau terutamanya dari segi pengurusan sumber dan kemajuan projek supaya ia mengikut perancangan dan penjadualan. Penjadualan ini akan dapat membantu dalam mengawal masa, kos dan kualiti. Bagi memastikan kehendak pelanggan dan kawalan projek dapat dilaksanakan, pengauditan semasa dan selepas projek akan dapat meningkatkan langkah berjaga-jaga kepada kontraktor. Semakin banyak dapatan audit, ini menunjukkan prestasi kontraktor dan projek yang disiapkan kurang memuaskan pelanggan. Pengauditan ini juga dapat membantu bagi penambahbaikan projek dimasa akan datang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Azis b. Samad, Subri Abu Kassim dan Mohd. Syukri Yassin. (2005). Teknologi Binaan Tingkatan 4 dan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Hakim Mohammed dan Ishamuddin Ahmad. (2002). Pengurusan Projek Pembinaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Razzak Rumane. (2011). Quality Management in Construction Project. London: CRC Press.

Abdul Talib Bon. (2010). Pengurusan Kejuruteraan. UTHM.

Barnes, David. (2014). Fundamentals of Construction Management. London: Auris Reference.

Burke, Rory. (2013). Project Management: Planning and Control Techniques. Chichester: Wiley.

Fred Gould, Nancy Joyce. (2009). Construction Project Management (Third Edition). New Jersey: Pearson Education.

Frederick E. Gould. (2005). Managing The Construction Process. New Jersey: Pearson Education.

Graham M. Winch. (2010). Managing Construction Project. United Kingdom: Wiley-Blackwell.

Halpin, Daniel W. (2011). Construction Management. Hoboken, N. J.: Wiley.

J.E. Johnson. (1981). Site Control of Material. London: Butterworths.

Jahiman Badron. (2017). Tekonologi Binaan Bangunan. Selangor: IBS Buku Sdn. Bhd.

Joseph Heagney. (2012). Fundamentals of Project Management. New York: eBook Collection (EBSCOhost), Edition: 4th ed.

K. K. Chitkara. (1998). Construction Project Management. New Delhi. Tata: McGraw-Hill Publishing Company Limited.

Larry Richman. (2012). Improving Your Project Management Skills. New York: eBook Collection (EBSCOhost) 2nd ed.

Lars – Philip Rusch. (2008). Basic Site Management. Berlin: Birkhauser.

Published

1 November 2023

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-629-7566-17-7

Physical Dimensions

How to Cite

Noor Khazanah A Rahman, Hasniza Abu Bakar, & Shamsulakmar Abdul Munir. (2023). PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN. Penerbit UTHM. https://publisher.uthm.edu.my/omp/index.php/penerbituthm/catalog/book/388