BUKU TEKS: PENGURUSAN SUKAN DAN KEJURULATIHAN

Authors

Suhaizal Hashim
Mohd Zulfadli Rozali

Keywords:

Kejurulatihan, pengurusan, jasmani, perniagaan

Synopsis

Buku ini terhasil berdasarkan hasrat untuk berkongsi sedikit pengetahuan mengenai pembangunan pemahaman kritis dan praktikal tentang pengurusan dan pembangunan sukan, kejurulatihan, pendidikan jasmani, sosiologi serta psikologi sukan terutamanya dalam bidang pengurusan sukan dan kejurulatihan di Malaysia. Kandungan dalam buku ini memberi peluang untuk membangunkan pemahaman asas tentang pengurusan dan pembangunan sukan, kejurulatihan, pendidikan jasmani, sosiologi dan psikologi sukan. Selain itu, buku ini akan membantu untuk membangunkan pemahaman lanjutan tentang sekurang-kurangnya satu daripada bidang kajian dalam sukan dengan mempertimbangkan sumbangannya kepada masyarakat serta menilai bagaimana aktiviti sukan boleh dipertingkatkan di masa hadapan. Bidang pengurusan dan kejurulatihan sukan berubah dengan pantas. Badan sukan profesional memerlukan kakitangan pengurusan dan kejurulatihan untuk mempunyai pemahaman yang sangat baik tentang sukan pilihan mereka, serta kemahiran menguruskan perniagaan yang kukuh. Selain itu buku ini dapat membantu menarik minat pembaca untuk bersukan atau melatih sukan serta mereka yang mahukan kerjaya dalam perniagaan dan pantadbiran sukan. Ia terbuka kepada individu dari semua latar belakang kebolehan dan bukan hanya kepada mereka dalam kategori elit sahaja. Justeru, perkongsian ini amat bermakna bagi membantu setiap individu mencorak masa hadapan masing-masing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, W. M., Casa, D. J., & Drezner, J. A. (2016). Sport safety policy changes: saving lives and protecting athletes. Journal of athletic training, 51(4), 358-360.

Ahmad, M. F., Muhammad, T. A., Surat, S., Hassim, J. Z., Lamat, S. A. (2016). Journal of Sport Science and Physical Education. Implementation of 1 student 1 sport policy among secondary school teachers in Kluang, Johor. 24-43

Alahmed, M., Yusof, A., Shah, P. Journal of Physical Education and Sport. (2016). Attitude, sport participation and academic performance of undergraduate student-athletes in Saudi Arabia. Vol 16. 1000-1005.

Astley, S., & Finglas, P. (2016). Nutrition and Health. Reference Module in Food Science. doi: 10.1016/b978-0-08-100596-5.03425-9

Cormier, M. L., & Zizzi, S. J. (2015). Athletic Trainers’ skills in identifying and managing athletes experiencing psychological distress. Journal of Athletic Training, 50(12). 1267-1276.

D. Fellman and, S. S. (2017). Prevalence and Risk Factors for Voice Problems Among. Journal of Voice, 31(1), 121-e9.

Deraman, H. H., Daud, M. A. K. M., & Samad, R. S. A. (2017). Pelaksanan Pengurusan Pasukan Bola Sepak Untuk Program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah Malaysia. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 5(2), 55-65.

Din, A., Abd Rashid, S., & Awang, M. I. (2015). Aspek pengurusan program latihan dan kesannya terhadap kepuasan atlet sekolah sukan. International Journal of Management Studies, 22(1), 73-95.

Filippo, C. D., & Tuohy, K. M. (2015). A Nutritional Anthropology of the Human Gut Microbiota. Diet-Microbe Interactions in the Gut, 17–26. doi: 10.1016/b978-0-12-407825-3.00002-2

Ghazanfar, S. (2015). Manfaat Aktiviti Kokurikulum: Kajian Di Pertanian Pmas Arid Universiti, Rawalpindi. Explorer Islamabad: Jurnal Sains Sosial, 1 (12), 478-483.

Graf, D., Cagno, R. D., Fåk, F., Flint, H. J., Nyman, M., Saarela, M., & Watzl, B. (2015). Contribution of diet to the composition of the human gut microbiota. Microbial Ecology in Health & Disease, 26(0). doi: 10.3402/mehd. v26.26164

Greco, N. (2016). Major Sport Event Operational Planning Issues and Strategies: A Multi-Case Delphi Study.

Guard, U. C. (2017). Recreational boating statistics. US Department of Homeland Security: Washington, DC, USA.

Hanu, E., Teodorescu, S., & Ene-Voiculescu, C. (2015). Ethics And Professionalism In Sports Management Activities.

Published

1 November 2023

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-629-7566-16-0

Physical Dimensions

How to Cite

Suhaizal Hashim, & Mohd Zulfadli Rozali. (2023). BUKU TEKS: PENGURUSAN SUKAN DAN KEJURULATIHAN. Penerbit UTHM. https://publisher.uthm.edu.my/omp/index.php/penerbituthm/catalog/book/387