TUN SYED NASIR : Patriot Bangsa Berdedikasi

Authors

Khairul Azman Mohd. Suhaimy; Mohd. Halim Irwan Ibrahim; Zamri Noranai; Asri Selamat; Shakila Ahmad

Keywords:

Sejarah, pendidikan, politik, negarawan, pembangunan

Synopsis

Tun Syed Nasir Syed Ismail (1921-1982): Patriot Bangsa Berdedikasi tokoh dalam penulisan ini yang merujuk kepada sejarah perjuangan bahasa, ilmu pengetahuan, pendidikan dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Syed Nasir,
nakhoda DBP, pelopor Musabaqah Membaca Al-Quran dan penggerak penubuhan UKM. Beliau adalah lagenda dalam sejarah
perjuangan bahasa Melayu apabila rakyat memberikan gelaran “Panglima Bahasa”, satu pengiktirafan apabila berjaya menyelesaikan masalah politik dan sosiologi berkaitan bahasa dalam tahun 1957-1967. Namanya sudah pasti diingati dan terpahat dalam sejarah penubuhan UKM dan kejayaan menganjurkan Musabaqah Membaca Al-Quran di negara ini. Tiada kata yang dapat menggambarkan jasa dan pengorbanannya terhadap bangsa dan negara. Baktinya terpahat dengan jitu. Jasanya kukuh dan sumbangan kebajikannya berterusan. Maruah dan martabat bangsa sentiasa dipertahankan. Amanatnya sentiasa diingati dan dilaksanakan. Oleh itu, sejarah tidak harus melupakan jasa dan sumbangan negarawan ini dalam pembangunan negara tercinta, Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(n.d). (1982). Senada. Keluaran Khas. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi: Selangor.

(n.d). (2021, Jun 10). Puisi. Puisi Kabur Blogspot. http:// puisikabur. blogspot.com.

Abdul Samad Idris. (1996). Koleksi Ucapan Tun Syed Nasir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hussain. (1982, April 15). Dalam Kenangan: Panglima Bahasa yang Tegas dan Berani. Dewan Masyarakat, Jilid 20,

Bil. 4.

Artikel. (1960, Disember 12). Dewan Bahasa.

Artikel. (1960, September 9). Dewan Bahasa.

Artikel. (1961, Februari 10). Dewan Bahasa.

Artikel. (1964, September 20). Dewan Bahasa.

Artikel. (1965, Mei). Dewan Masyarakat.

Artikel. (1969, April). Dewan Masyarakat.

Artikel. (1972, Jun). Dewan Masyarakat.

Artikel. (1978, Februari). Majalah Dakwah.

Artikel. (1978, Ogos). Majalah Dakwah.

Artikel. (1978, Oktober). Majalah Dakwah.

Artikel. (1979, Mac). Majalah Dakwah.

Artikel. (1982, April 1). Dewan Budaya.

Artikel. (1982, April 15). Dewan Masyarakat.

Artikel. (1982, April 15). Dewan Sastera.

Artikel. (1982, Mac 18). New Straits Times.

Artikel. (1982, Mac 22). Berita Harian.

Artikel. (1982, Mei 15). Dewan Sastera.

Artikel. (1999, Februari). Dewan Siswa.

Artikel. (2011, Jun 19). Mingguan Malaysia.

Artikel. (2011, Jun 19). Mingguan Malaysia.

Artikel. (2019, Februari 24). Mingguan Malaysia.

Belajar dari yang lampau, memandang pada yang baik. (2021, Januari 3). Mingguan Malaysia.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2019). Gambar Penghormatan Kepada Tun Syed Nasir Syed Ismail.

Farid M. Onn (1996). Koleksi Ucapan Tun Syed Nasir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hassan Ahmad. (1996). Koleksi Ucapan Tun Syed Nasir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hasyuda Abadi. (2015, Ogos). Menoleh Kebangkitan Keranda 152. Hasyuda Abadi Blogspot. http://hasyuda-abadi.blogspot.com/2015/08/menoleh-kebangkitan-keranda-152.

Johan Jaaffar. (1982, April 1). BALASUNGKAWA: Tan Sri Dato’ Dr. Syed Nasir bin Syed Ismail Dewan Budaya, Jilid 4, Bil. 4.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keranda 152 muncul semula demi bahasa Melayu. Perjuangan perkasa bahasa belum selesai. (2016. Februari 15). Berita Harian.

Kolej Kediaman Tun Syed Nasir & Pejabat Pelajar Tanpa Asrama (KKTSN & PTA). (2019, April 9). Kolej Tun Syed Nasir. Kolej Kediaman UTHM. http://kolejkediaman.uthm.edu.my/v1/index.php/kolej-kediaman/kolej-tun-syed-nasir

Koleksi Ucapan Tun Syed Nasir. (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published

1 September 2022

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-2817-71-0

How to Cite

Khairul Azman Mohd. Suhaimy, Mohd. Halim Irwan Ibrahim, Zamri Noranai, Asri Selamat, & Shakila Ahmad. (2022). TUN SYED NASIR : Patriot Bangsa Berdedikasi. Penerbit UTHM. https://publisher.uthm.edu.my/omp/index.php/penerbituthm/catalog/book/348