Modul Operasi Kendiri Siri 1

Authors

Mohd Safiee Idris

Synopsis

Buku ini diterbitkan adalah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi khususnya pada mereka yang kurang atau tidak mempunyai asas dalam dunia penyelidikan. Buku ini dapat membantu mereka bagaimana untuk mereka bentuk kajian. Ia bagi memastikan kajian dilaksanakan secara sistematik iaitu mengikut proses dan prosedur penyelidikan. Kefahaman terhadap reka bentuk juga amat penting bagi menjawab persoalan kajian dan bagi memastikan dapatan kajian yang diperolehi adalah sahih.

Buku ini mengandungi enam bab yang merangkumi pengenalan, falsafah kajian, reka bentuk kajian, tipologi reka bentuk kajian, reka bentuk kajian khusus, metode dan alat kajian dan penulisan laporan. Penulis buku ini menggunakan gaya bahasa akademik yang mudah supaya pembaca dapat memahami dengan jelas. Pembaca perlu membaca semua bab supaya dapat menguasai proses pembinaan reka bentuk kajian.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

1 August 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-967-2975-19-9