STRATEGI PEMBELAJARAN

Authors

Ahmad Zaidi Johari
T. Subahan Meerah
Mohd Akbal Abdullah

Synopsis

Dengan penghasilan buku ini, ia sedikit sebanyak dapat memberikan sumbangan berguna kepada masyarakat dan negara terutamanya kepada para pelajar di pelbagai peringkat. Segala panduan yang terkandung dalam buku ini adalah lengkap berdasarkan kepada pembacaan ilmiah serta hasil daripada penyelidikan yang telah dijalankan. Diharapkan agar para pembaca dapat menjadikan buku ini sebagai koleksi dan panduan dalam mengharungi dunia pembelajaran, seterusnya merangka strategi untuk menggapai kejayaan. Sesungguhnya kejayaan hanya dapat diperolehi melalui usaha yang gigih dan strategi yang berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2003

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-983-2963-00-1