Kontrak Pembinaan dan Taksiran

Authors

Noor Khazanah A Rahman

Synopsis

Buku ini ditulis bertujuan memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelajar-pelajar sekolah, mahasiswa institut pengajian tinggi, kontraktor dan mereka yang berminat di dalam kontrak pembinaan. Penulisan buku ini disusun mengikut turutan dari pengenalan kepada undang-undang kontrak sehingga penyediaan senarai kuantiti dan disampaikan secara mudah supaya semua pembaca dapat memahami penggunaan pra kontrak dan pasca kontrak. Perkongsian ilmu di dalam buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak sama ada dalam bidang akademik atau industri pembinaan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A,M.A (2009).Law of contract in Malaysia.Petaling Jaya, Selangor, Malaysia : Sweet & Maxwell Asia.

A.D. Austen, R.H.Heale (1997), Mengurus Projek Pembinaan, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahamad Abdullah (2006). Anggaran Kos Kerja Bangunan (Berdasarkan SMM2). (2nd ed.). Kuala Lumpur: Prentice Hall.

Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya (Edisi Ke 3) (2010), Pejabat Pengarah Kanan, Cawangan Kontrak & Ukur Bahan, Ibu Pejabat, JKR Malaysia,

Construction Industry Payment and Ajudication Act 2012 (2016), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, KLRCA.

Construction Project Administration (2003), Edward R. Fisk, Pearson Education.

Ismail.M.A.H. Hakimah, H.Y., & Khairatul, A.A.L (2004). Introduction to Malaysian legal history. Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: Ilmiah Publishers.

John Murdoch and Will Hughes, Taylor & Francis (2008), Construction Contracts. Spon Press. London and New York.

Keperluan dan prosedur pendaftaran kontraktor dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), 2016

Khairuddin Abdul Rashid (2002), Construction procurement in Malaysia: processes and systems constraints and strategies, International Islamic University Malaysia.

Masterman, Jack W. E.(2002), An introduction to building procurement systems, London : Spon

Muhammad, F.Y (2006). Soal jawab undang-undang kontrak. Pahang: PTS Professional

Muhammad, R.B.R., & Syahirah, B.A.S (2001). Malaysian legal system: A basic guide.Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.

Norazam Othman (2001), Borang Kontrak Standard Binaan Malaysia, UTM.

Norchaya Talib, (2015).Prinsip-prinsip asas tort. Malaysia : Sweet & Maxwell

P.W.D. Form 203A (Rev. 1/2010), JKR Malaysia.

Padmanabha, R.K.V., & Kumar, (2005). General principles of the Malaysian legal system. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services

Abdul Hakim Mohammed, (1990). Penenderaan dan penganggaran Binaan, UTM

Popescu, C.M. et. al. (2003). Estimating Building Costs” New York: Marcell Dekker, Inc.

Pratt, D. J. (2006). Estimating for Residential Construction. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning

Seeley, I. H. and Winfield, R. (1999). Builing Quantities Explained (5th ed.). Hampshire, England: Palgrave Publishers Ltd.

The Institution of Surveyors, Malaysia (2000). Malaysian Standard Method of Measurement of Building Works. (2nd ed.). Kuala Lumpur: The Institution of Surveyors, Malaysia.

Uzairi Hai Saidin (2000), Aturcara Kontrak dan Taksiran, IBS Buku Sdn. Bhd.

Wayne J. Del Pico (2012) Estimating building costs for the residential and light commercial construction professional ; Wiley

Tatacara Pengurusan Projek sakit dan pelantikan kontraktor Penyiap bagi projek sakit, PK4.5, Pekeliling Perbendaharaan Malaysia

Kontrak Pembinaan dan Taksiran

Downloads

Published

1 February 2022

Details about the available publication format: PDF Preview

PDF Preview

ISBN-13 (15)

978-967-2817-51-2

Details about the available publication format: eBook

eBook

ISBN-13 (15)

978-967-0061-03-0