Melaka Maju: Perspektif Pendidikan

Authors

Ab.Rahim Selamat

Synopsis

Buku ini memaparkan kemajuan yang dicapai oleh negeri Melaka dari pelbagai perspektif, iaitu dari segi warisan pendidikan sehinggalah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh bidang pendidikan di Melaka. Elemen perbandingan sektor pendidikan di antara negeri Melaka dengan negeri-negeri lain di Malaysia turut digarap di dalam penulisan ini. Penulis juga membuat perbandingan sektor pendidikan Malaysia dengan Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun dan Australia. Buku ini turut menerangkan sejarah awal pendidikan di Melaka sehingga kini. Pelbagai rajah digunakan bagi memberikan gambaran lebih jelas mengenai institusi-institusi pendidikan seperti sekolah, kolej, universiti, serta masjid-masjid yang terdapat di negeri Melaka. Penulis turut menerangkan mengenai fenomena sebenar pendidikan yang sedang berlaku di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun dan Australia.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2010

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-967-5457-38-8