Isu-isu Terpilih Dalam Sejarah Politik dan Perjuangan

Authors

Ishak Saat
Mohd Akbal Abdullah

Synopsis

Buku sumbangsih buat Profesor Madya Dr. Mohd Isa Othman ini mengandungi isu-isu terpilih berkaitan sejarah politik dan perundangan. Pengkhususan kepada perkembangan politik Tanah Melayu sejak zaman tradisi dan kesultanan, kemudian zaman penjajahan dan seterusnya zaman pasca merdeka. Beliau merupakan seorang sejarawan yang optimis dalam membicarakan aspek politik negara dari era Tanah Melayu, kemudian Malaya dan seterusnya Malaysia. Penulisannya sering menjadi bacaan dan rujukan para ilmuan. Hatta beliau sering dijemput oleh sekolahsekolah menengah, pusat pengajian tinggi, Persatuan Sejarah Malaysia dan Arkib Negara untuk memberikan pandangan tentang perkembangan sejarah Malaysia. Buku ini mengajak pembaca meneliti isu-isu berkenaan politik, perundangan dan perkembangan sejarah yang dilalui oleh Malaysia. Seharusnya buku ini dibaca oleh para pendidik, siswa dan siswi pusat pengajian tinggi, serta mereka yang berminat untuk mengetahui berkenaan sejarah Malaysia agar ilmu dan perkembangan sejarah Malaysia disampaikan secara jelas dan tepat, sesuai dengan konsep sejarah iaitu ‘Sebagaimana Ianya Berlaku’.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2010

Details about the available publication format: PDF

PDF

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-967-5457-17-3