Isu-isu dalam Pengajian Islam : Siri 2

Authors

Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar

Synopsis

Buku Isu-Isu dalam Pengajian Islam (Siri 2) memuatkan artikel-artikel hasil karya pensyarah-pensyarah Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Kemanusiaan, Fakulti Sains Sastera dan Warisan (FSSW), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).  Buku ini merupakan sebahagian daripada topik dan kandungan matapelajaran yang ditawarkan oleh UTHM dan kebanyakan Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Isu-isu yang dibincangkan berkaitan dengan pelbagai aspek dalam Pengajian Islam, meliputi bidang akidah, syariah dan sebagainya yang boleh dijadikan bahan bacaan, rujukan pelajar dan sumber maklumat untuk manfaat masyarakat Islam.

Setinggi-tinggi terima kasih dan perghargaan kepada Dekan Fakulti Sains Sastera dan Warisan, Profesor Dr. Hashim b. Saim, Mantan Pengarah Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi; Dr. Berhannudin b. Mohd Salleh atas sokongan dan kerjasama yang diberikan dalam menjayakan proses penulisan dan penerbitan buku ini.Tidak ketinggalan kepada semua pensyarah yang telah menyumbang penulisan di dalam buku ini serta semua pihak yang telah memberi kerjasama sama ada secara langsung ataupun tidak sehingga buku ini berjaya diterbitkan.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2010

Details about the available publication format: PDF

PDF

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-967-5457-09-8