TUTORIAL ASAS APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA ATAS TALIAN

Authors

Suhaizal Hashim

Keywords:

Tutorial, teknologi, pengajaran dan pembelajaran, talian

Synopsis

Terhasilnya buku ini adalah atas hasrat untuk berkongsikan sedikit pengetahuan mengenai kepelbagaian aplikasi atas talian terkini yang sering digunakan dalam bidang pendidikan kepada para pendidik dan juga pelajar. Sejajar dengan kehendak pendidikan abad 21, atas kesedaran bahawa masih ramai lagi golongan pendidik di luar sana yang kurang pasti mengenai kesediaan perisian-perisian atas talian yang boleh membantu pengajaran dan pembelajaran mereka.

Perkembangan pesat teknologi dan komunikasi memerlukan tahap pengetahuan golongan pendidik dan pelajar yang sentiasa peka terhadap kepelbagaian aplikasi pendidikan terkini atau sedikit terkebelakang. Hanya segelintir daripada mereka yang mempunyai banyak masa dan minat untuk meneroka teknologi baru yang tersedia di atas talian. Justeru, perkongsian ini amat bermakna bagi membantu para guru atau pelajar-pelajar sebagai bakal pendidik di masa hadapan.

Bahan dalam penulisan buku ini adalah dikumpulkan daripada pelbagai sumber termasuk pengalaman penulis sendiri, buku-buku rujukan terkini, artikel dan laman web yang berkaitan tidak lupa juga idea daripada para pelajar. Oleh yang demikian, buku ini amat sesuai dijadikan rujukan oleh golongan pendidik dalam meneroka pengalaman baru dalam pengajaran dan pemudahcaraan pembelajaran abad 21 yang serba mencabar ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Carroll, D., & Levine, M. V. (1979). Scaling. Annual Review of Psychology.

Chaiyo, Y., & Nokham, R. (2017, March). The effect of Kahoot, Quizizz and Google Forms on the student’s perception in the classrooms response system. In Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), International Conference on (pp. 178-182). IEEE.

Chien, C. W. (2013). Perception and Practice of Taiwanese EFL Learners’ Making Vocabulary Flashcards on”

Cipolla, R. (2012, December). 3D shape and its applications. In Control Automation Robotics & Vision (ICARCV), 2012 12th International Conference on (pp. 11-11). IEEE.

Dizon, G. (2016). Quizlet in the EFL classroom: Enhancing academic vocabulary acquisition of Japanese university students. Teaching English with Technology, 16(2), 40-56.

Hashim, S., Ismail, A., & Masek, A. (2017, October). The characteristics of collaborative portfolio assessment learning system as a tools in school based assessment environment. In System Engineering and Technology (ICSET), 2017 7th IEEE International Conference on (pp. 1-6). IEEE.

Hashim, S., Mohamad, M. M., & Muda, W. H. N. W. (2018). Knowledge Construction Models: A view of Various Models for an Impeccable Learning Environment. In MATEC Web of Conferences (Vol. 150, p. 05013). EDP Sciences.

Kaya, H. (2015). Blending technology with constructivism: Implications for an ELT classroom. Teaching English with Technology, 15(1), 3-13.

Krause, J. M., O’Neil, K., & Dauenhauer, B. (2017). Plickers: A formative assessment tool for K–12 and PETE professionals. Strategies, 30(3), 30-36.

Qomaria, N. (2017, November). USING FORMULATOR TARSIA TO CREATE COLLABORATIVE ACTIVITIES IN MATHEMATICS CLASSROOM. In Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED) (Vol. 2, No. 1, pp. 361-366).

Quizlet”. International Association for Development of the Information Society.

Taylor, S. J. (2014). U.S. Patent No. 8,814,048. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Webel, C., & Otten, S. (2016). Teaching in a world with photomath. Mathematics Teacher, 109(5), 368-373.

Wu, F., Clarke, D., Jiang, J., Baba, A., & Buford, S. (2016). The Digital Age of Campus Maps on Mobile Devices. Journal of Computer and Communications, 4(07), 22.

Yooyativong, T. (2018, November). Developing Teacher’s Digital Skills Based on Collaborative Approach in Using Appropriate Digital Tools to Enhance Teaching Activities. In 2018 Global Wireless Summit (GWS) (pp. 156-160). IEEE.

Published

1 January 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-2389-24-8

How to Cite

Suhaizal Hashim. (2020). TUTORIAL ASAS APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA ATAS TALIAN. Penerbit UTHM. https://publisher.uthm.edu.my/omp/index.php/penerbituthm/catalog/book/272