Kualiti dan Pengurusan Bekalan Air semasa Banjir di Malaysia

Authors

Nasir Nayan
koh liew see
Mohmadisa bin Hashim

Synopsis

Buku ini diterbitkan daripada satu penyelidikan berdasarkan kepada permasalahan masyarakat terkesan banjir dalam mendapatkan sumber air semasa mereka ditempatkan di pusat penempatan sementara. Buku ini perlu dibaca oleh setiap masyarakat dalam memahami isu bekalan air dan bagaimanakah sumber ini boleh diperoleh semasa bencana ini berlaku.


Bab 1 adalah bab pengenalan bagi memperkenalkan fokus buku ini kepada pembaca. Bab 2 pula adalah berkaitan dengan definisi dan konsep yang digunakan dalam buku ini bagi memudahkan pembacaan. Bab 3 pula adalah penulisan yang merangkumi berkaitan dengan keperluan pengurusan air semasa bencana dan pengurusan sedia ada yang diguna pakai di Malaysia. Bab 4 pula merujuk kepada kualiti air yang diperiksa melalui parameter-parameter yang digunakan sebagai standard di Malaysia iaitu Indeks Kualiti Air dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang memungkinkan sumber ini digunakan semasa banjir berlaku. Bab 5 pula adalah percontohan kualiti air yang telah diperiksa menggunakan parameter-parameter yang telah ditulis di dalam Bab 4. Bab 6 adalah bab penutup dan rumusan. Kekuatan buku ini adalah kupasannya yang menyeluruh tentang keperluan sumber air kepada masyarakat terkesan bencana banjir, parameter-parameter yang diperlukan dalam meyakinkan semua pihak bawah sumber air yang berada di persekitaran adalah selamat untuk digunakan dengan keperluan untuk menjadikannya selamat seperti memasak atau menapis airnya jika untuk di minum. Walau bagaimanapun untuk keperluan secara terus domestik seperti membasuh, ia masih lagi boleh digunakan secara terus. Buku ini juga memaparkan pengurusan dan kualiti air yang telah diperiksa dengan menjadikan Jajahan Kuala Krai, Kelantan yang menerima impak yang teruk daripada banjir 2014.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Forthcoming

April 26, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-967-2975-68-7