Pembangunan Komuniti Ke Arah Kesejahteraan Hidup

Authors

Norizan Abdul Ghani (ed)
Siti Hajar Abdul Rauf (ed)
Jabil MapJabil (ed)

Synopsis

Buku ini adalah hasil perkongsian pengalaman dan kepakaran penyelidik pelbagai disiplin dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan komuniti. Penerbitan buku ini diharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terutamanya ahli akademik, penyelidik dan pelajar yang ingin memahami dan mendalami tentang isu pembangunan dan kesejahteraan komuniti beberapa kes terpilih di Malaysia. Buku ini turut sesuai menjadi bahan bacaan umum bagi masyarakat awam yang ingin memperluaskan ilmu dan meninjau isu sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang dilaksanakan untuk kesejahteraan komuniti setempat. Selain itu, ia boleh menjadi rujukan tambahan kepada pihak pemegang taruh dalam pembuatan dasar berkaitan pembangunan dan kesejahteraan komuniti.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

April 18, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-967-2975-69-4