PSIKOLOGI SENI PENGURUSAN: Momentum Dinamika Organisasi

Authors

SITI SARAWATI JOHAR
KHAIRUNESA ISA

Synopsis

Buku ini ditulis dengan tujuan agar pembaca memperoleh sedikit sebanyak ilmu berkisar tentang psikologi dalam organisasi dan pengurusan. Dengan itu, pembaca dapat melihat suatu dimensi manusia yang mempunyai tiga domain utama iaitu minda, jiwa dan fizikal. Kekuatan dimensi itu diyakini berupaya membantu menjadikan manusia sebagai modal insan yang unggul dari sisi agama, bangsa dan negara. Buku ini menelusuri topik-topik utama yang merangkumi seni kepimpinan, seni organisasi, seni pengikut, seni pengendalian emosi dan cabaran dalam organisasi. Perbincangan bersifat ilmiah ini adalah sebagai suatu gambaran pada kesatuan epistemologi ilmu yang menjadi antara elemen utama dalam pembangunan organisasi yang terdiri daripada golongan manusia. Keupayaan dalam kerangka membangunkan sumber manusia sebagai modal insan yang berkualiti dalam dimensi minda, emosi dan tingkah laku kelas pertama adalah suatu tuntutan yang memerlukan usaha serta perhatian bersama semua pihak secara lebih kolektif dan proaktif.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

March 1, 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-967-2975-54-0