SEIKAT BAK SIRIH MENYUSURI KELANGSUNGAN TANAH MELAYU DAN PEMBENTUKAN MALAYSIA

Authors

Siti Sarawati Johar
Khairunesa Isa
Khairol Anuar Kamri

Synopsis

Buku ini ditulis khas melalui perkongsian penulisan bersama beberapa orang penulis dengan mengetengahkan tujuan agar pembaca memperolehi ilmu berkisar persejarahan negara yang tertumpu kepada era usaha dalam perjuangan mencapai kemerdekaan dan kebebasan bagi Tanah Melayu, detik perjuangan menentang keganasan bersenjata dan seterusnya penubuhan negara Malaysia. “Seikat bak sirih, serumpun bak serai”, pepatah yang memberikan pengertian sangat mendalam ini menjadi sinonim kepada senario perjuangan bersepadu negara bangsa di negara ini. Perjuangan itu disusuri dengan pemantapan jiwa rakyat yang kental, di samping memiliki nilai perpaduan yang tinggi. Perkongsian dalam buku ini dihasilkan secara sederhana oleh barisan penulis yang berpengalaman dalam bidang ini sebagai suatu pemahaman asas tetapi spesifik buat para pembaca pada topik yang dibincangkan. Semoga input yang disediakan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dalam meneroka perjalanan sejarah bumi tercinta ini iaitu Malaysia yang gemilang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Sanusi Ahmad (1987). Kerajaan, Pentadbiran dan Rakyat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ahmad Esa, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Ku Hasnan Ku Halim, Marwan Ismail, Mohd Akbal Abdullah, Shamsaadal Sholeh Saad & Zahrul Akmal Damin (2004). Ikhtisar Sejarah Kenegaraan & Pembangunan Malaysia. Johor Bahru: Muapakat Jaya Percetakan Sdn. Bhd.

Aloysius Chin (1994). The Communist Party of Malaya, The Inside Story. Kuala Lumpur: Vinpress. Arkib Negara Malaysia (2015). Penubuhan Malaysia 16 September 1963. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

Asnarulkhadi Abu Samah & Jayum A. Jawan (1997). Kenegaraan Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia.

Astro Awani (2013). 16 September 1963 Bermulanya Sebuah Negara. Kuala Lumpur. Astro Awani.

Cheah Boon Kheng (1983). Red Star Over Malaya. Singapore: University Press and University Nasional Singapore.

Fuziah Shaffie & Ruslan Zainuddin (2000). Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Ho Hui Ling (2010). Pembanterasan Komunis di Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Kassim Thukiman (2002). Malaysia: Perspektif, Sejarah dan Politik. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Khong Kim Hoong (2003). Merdeka!: British Rule & the Struggle for Independence in Malaya 1945-1957. Kuala Lumpur: SIRD.

Khoo Kay Kim (1984). Gerakan Komunis di Tanah Melayu sehingga Tertubuhnya PKM dalam Darurat 1948-1960, Khoo Kay Kim dan Adnan Hj Nawang (penyunting). Kuala Lumpur: Muzium Angkatan tentera.

Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin (2014). Pengajian Malaysia Edisi Kelima. KL: Oxford Fajar.

Mohd Reduan Hj Asli (2008). Pemberontakan Bersenjata Komunis di Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Rizal Yaakop & Shamrahayu A.Aziz (2014). Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan 1957: Pengikat Jati Diri Bangsa Malaysia Merdeka. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.

Mohd Rodzi Abd Razak (2003). Gagasan Malaysia dan Penglibatan British: Satu Tinjauan. Bangi: UKM.

Mohd Syariefuddin Abdullah, Mohamad Kamal Kamaruddin & Ahmad Sohaimi Lazim (2002). Kenegaraan dan Ketamadunan. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Nazaruddin Mohd Jali, Ma’rof Redzuan, Asnarulkhadi Abu Samah & Ismail Mohd Rashid (2005). Pengajian Malaysia. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Pusat Maklumat Rakyat (2016). Hari Malaysia. Putrajaya: Pusat Maklumat Rakyat.

Ratnam, K.J. (1969). Faham Politik dan Proses Politik di Malaya. KL: UM Press.

Ruslan Zainudin (2000). Sejarah Malaysia. Shah Alam: Fajar Bakti.

Ruslan Zainuddin (2003). Sejarah Malaysia. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Ruslan Zainudin, Mohd Mahadee Ismail & Zaini Othman (2005). Kenegaraan Malaysia. Shah Alam: Fajar Bakti.

Said Zahari (2001). Meniti Lautan Gelora: Sebuah Memoir Politik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Syed Ahmad Hussein (1996). Pengantar Sains Politik. Pulau Pinang: Dewan Bahasa & Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia.

Downloads

Published

1 January 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-967-2216-26-1

Physical Dimensions