PEMUDAHCARAAN PEMBELAJARAN ABAD 21 MENERUSI APLIKASI ATAS TALIAN

Authors

Suhaizal Hashim
Alias Masek
Mohd Erfy Ismail

Synopsis

Buku ini terhasil sejajar dengan kehendak pendidikan abad 21, atas kesedaran bahawa masih ramai lagi golongan pendidik di luar sana yang kurang pasti mengenai kesediaan perisian-perisian atas talian yang boleh membantu pengajaran dan pemudahcaraan. Sungguhpun dilatih untuk menggunakan teknologi pendidikan, namun perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi mungkin telah menjadikan tahap pengetahuan golongan pendidik terhadap teknologi pendidikan terkini sedikit terkebelakang.

Bahan dalam penulisan buku ini adalah dikumpulkan daripada pelbagai sumber termasuk pengalaman penulis sendiri, buku-buku rujukan terkini, artikel dan laman web yang berkaitan tidak lupa juga idea daripada para pelajar. Oleh yang demikian, buku ini amat sesuai dijadikan rujukan oleh golongan pendidik dalam meneroka pengalaman baru dalam pengajaran dan pemudahcaraan pembelajaran abad 21 yang serba mencabar ini.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

1 January 2019