Pembangunan Pembelajaran Mobile Secara Kendiri Dan Kolaboratif (iOS dan Andriod)

Authors

Irwan Mahazir Ismail
Mohd Erfy Ismail
Mohd Khairul Fahmi Haron
Zulhelmizan Muhamad

Synopsis

Buku ini merangkumi satu garis panduan menggunakan platform appypie.com dalam membangunkan aplikasi bagi sistem operasi Android dan iOS, ciri-ciri aplikasi yang boleh dibangunkan dan bagaimana membangunkan aplikasi bagi sistem operasi Android dan iOS berdasarkan kepada platform appypie.com

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2019