INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR

Authors

Fadillah Ismail

Synopsis

Laporan Kajian Indeks Kesejahteraan Keluarga yang dihasilkan ini memberikan gambaran tentang keadaan kesejahteraan keluarga di negeri Johor. Secara keseluruhannya, tahap kesejahteraan keluarga di negeri Johor berada pada tahap yang baik. Namun begitu, masih terdapat ruang-ruang yang perlu ditambah baik dalam usaha untuk memperkasakan dan memastikan kecemerlangan institusi kekeluargaan di negeri Johor.

Kajian tindakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak bertanggungjawab dalam menambahbaik mana-mana domain yang berkaitan dengan sistem penyampaian dan perkhidmatannya. Justeru, melalui kajian yang komprehensif ini, pelbagai pihak perlulah bersikap lebih terbuka terhadap dapatan kajian dari mana-mana domain yang mencatatkan bacaan yang kurang memuaskan, seterusnya mengambil langkah yang lebih telus, dinamik dan berintegriti dalam menambahbaik sistem perkhidmatan dengan beberapa pendekatan serta alternatif terbaik yang mengambil kira cost and affect. Dalam usaha kerajaan memperkasakan institusi kekeluargaan, apa yang diimpikan oleh rakyat negeri Johor adalah sebuah sebuah kehidupan yang harmoni dan sejahtera, dengan sistem perkhidmatan yang berkualiti.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-2306-57-3