PENGURUSAN INDUSTRI

Authors

Abdul Talib Bon

Synopsis

Semasa buku ini ditulis, tidak ada sebuah buku dalam bidang Pengurusan Industri yang diterbitkan dalam Bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai buku teks di peringkat pengaian tinggi. Namun demikian, kursus ini ada yang diajar di institusi-institusi pengajian tinggi di dalam Bahasa Melayu. Selama ini para pelajar hanya merujuk kepada rujukan atau buku teks yang dalam Bahasa Inggeris. Berasakan hakikat ini, penulis cuba dalam tempoh yang agak singkat untuk menyusun dan menyiapkan sebuah buku yang sesuai kepada pelajar yang mengambil kursus Kejuruteraan Industri, Pengurusan Kejuruteraan dan Pengurusan Pengeluaran dan Operasi di universiti, politeknik, kolej dan institusi pengajian tinggi yang lain.

Penyusunan buku ini berdasarkan kepada pengalaman penulis yang mengajar kursus ini selama lebih 15 tahun serta minat penulis dalam bidang ini sama ada dalam penulisan jurnal, prosiding, penyelidikan mahupun perundangan. Penyusunan dalam penulisan buku ini mengikut bab-bab yang disediakan adalah sebagai pendedahan pengetahuan pelajar dari aspek yang dipraktiskan di industri dari asas pengurusan hingga kepada bab yang menghuraikan kaedah senggaraan di industri. Cara penyusunan di dalam penulisan ini adalah sangat berkesan dan mampu menarik minat pelajar dalam menghayati dan memahami setiap bab yang disusun.

Adalah diharapkan buku ini dapat membantu pelajar dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dan dengan terbitnya buku ini akan dapat menambahkan koleksi buku dalam bidang Pengurusan Industri di pasaran. Di samping itu, dengan penerbitan buku ini akan dapat menyahut seruan kerajaan untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

1 January 2018

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-2110-78-1