PENA JAUHAR: SIRI 1

Authors

Azmi Rohani; Abdul Rahim Ramli; Lukman Abu Bakar; Rosman Md. Yusoff; Khairunesa Isa

Synopsis

Penerbitan Buku Pena Jauhar ini melibatkan kerjasama antara Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) dengan Institusi Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan penulisan Pegawai Tadbir Negeri Johor. Buku Pena Jauhar ini menghimpunkan 12 penulisan yang diolah oleh 19 orang penulis yang terdiri daripada Pegawai Tadbir Negeri Johor dan ahli akademik UTHM. Buku ini didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang dan skop kerja serta sudut ilmiah para penulis. Buku ini dapat memberikan pendedahan dan penjelasan kepada pembaca mengenai sebahagian daripada dasar transformasi dan gerak kerja susunan pentadbiran di Negeri Johor.

Bab 1 meninjau tentang Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor yang memberikan penjelasan dan kesedaran mengenai butiran-butiran penubuhan yayasan ini. Bab seterusnya memfokuskan penulisan kepada pengurusan adat istiadat dan majlis pelantikan Setiausaha Kerajaan Johor. Bab 3 pula adalah mengenai Model Pembangunan Lestari Negeri Johor yang mendukung matlamat agenda Bajet 2017. Penulisan Bab 4 dan 5 pula masing-masing adalah mengenai transformasi pengambilan tanah dan proses bantahan dalam pengambilan tanah. Seterusnya adalah Bab 6 yang memberikan kupasan mengenai impak-impak pelaksanaan projek penswastaan pembangunan tanah. Pengurusan dan juga pelbagai proses yang melibatkan sumber air disusun dan diperihalkan dalam Bab 7. Bab 8 giat membincangkan mengenai pengurusan pembangunan wanita dan peranan-peranan wanita dalam pembangunan sesebuah keluarga. Penulisan seterusnya membincangkan mengenai ukuran penilaian prestasi ke arah pelaksanaan yang lebih kreatif. Peranan komitmen pekerja dalam gaya kepimpinan juga digali dan dikupas dalam salah satu himpunan wadah penulisan buku ini. Berbekalkan wacana kreativiti, Bab 11 membincangkan mengenai Laman Kreatif (Street Arts) yang telah menjadi platform pemasaran dan penghargaan elemen kreatif di bandar Kluang sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Penulisan yang terakhir pula menerangkan mengenai persediaan yang dilakukan oleh Majlis Sukan Negeri Johor (MSNJ) dalam menuju ke Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) pada tahun 2020.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2017

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-967-2110-37-8