CITRA KOKURIKULUM

Authors

Ahmad Esa
Mohd Khir Mohd Nor
Nawawi Jusoh

Keywords:

holistik, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Synopsis

Kokurikulum kerap dianggap sebagai membuang masa, boleh mendatangkan kecederaan, terdedah dengan elemen tidak sihat dan meletihkan tubuh badan dalam kalangan mereka yang menyertainya. Namun, buku ini boleh mengubah persepsi negatif terhadap kokurikulum. Para penulis merupakan Ketua Jabatan Kokurikulum yang arif dengan bidang kokurikulum masing-masing. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman mereka dapat dijadikan sandaran bahawa kokurikulum dapat menjadi wadah penerapan dalam membangunkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kalangan mahasiswa. Mereka juga melontarkan pandangan bahawa kokurikulum merupakan wahana dalam pembangunan kemahiran insaniah mahasiswa yang menjadi batu asas dalam melahirkan modal insan yang holistik secara menyeluruh. Semoga manfaat yang diperoleh menerusi buku ini menjadi realiti dalam membangunkan insan dengan kita turut mendukung peranan dan fungsi kokurikulum sebagai pelengkap kepada kokurikulum.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Alim Abdul Rahim. (1999). Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Abdullah Baqadir, Fiona Patrick dan George Burns. (2011). Addressing the Skills Gap in Saudi Arabia: Does Vocational Education Adress the Needs of Private Sector Employers? Journal of Vocational Educatioan & Training, 63(4), 551- 561.

Abidah Ainah Mohamed@Jamal. (2013). Pembangunan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Menerusi Kokurikulum Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Projek Sarjana.

Aida Ilyani Ali. (2013). Pembangunan Kemahiran Kepimpinan Menerusi Kokurikulum Silat Dalam Kalangan Pelajar

UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Projek Sarjana.

Akmal Ali. (2013). Pembangunan Kemahiran Komunikasi Interpersonal Menerusi Kokurikulum Kelab Keushawanan

Dalam Kalangan Pelajar UTHM. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Projek Sarjana.

Amira Sariyati Mohd Fadzil. (2011). Aspek Pengetahuan dan Sikap Terhadap Nilai di Bengkel Institut Latihan Awam, Malaysia. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana.

Axelrod, A. (2008). Edition on Innovation: 102 lessons in creativity for business and beyond. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Aydin Balyer dan Yuksel Gunduz. (2012). Effects of Structure Extracurricular Facilities on Students’ Academic and Social Development. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46 (2012), 4803-4807.

Azhani Omar. (2008). Penerapan Nilai-Nilai Murni dalam Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Semasa Menjalankan Amali di Makmal. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana.

Batra, P, Maitra, S.B. & Batra V. (2002). Brainstorming: for creativity and inovation. Kuala Lumpur: Golden Books Centre.

Carol L. Colbeck, Susan E. Campbell dan Stefani A. Bjorklund. (2000). Grouping in the Dark: What College Students Learn from Group Projects. The Journal of Higher Education, 71 (1), 60-83.

Che Aziz Jaafar dan Aminuddin Yusof. (2002).Perlunya Kokurikulum Dalam Sistem Pendidikan Sekolah. Dalam Mohd. Sofian Omar Fauzee, Aminuddin Yusof dan Borhan Yusof (2002). Kokurikulum Peranan dan Implikasi. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Chenicheri Sid Nair, Arun Patil dan Patricie Mertova. (2009). Re-engineering Graduate Skills- A Case Study. European Journal of Engineering Education, 34 (2), 131-139. Corporation for National and Community Service. “Research Brief: Volunteering in America Research Highlights” (2013)

Dahlen, M. (2008). Creativity unlimited: thinking inside the box for business innovation. New Jersey: John Wiley.

Dan Dolan, Mike Batchelder, Jim McREynolds, Kim Osberg, Ryan Koontz, Pat Mahon, Mike Keegan dan John Weiss. (2011). 41st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference.

De Bono, E. (2003). Serious Creativity 1: Lateral thinking tools technique and application. Singapore: Allscript Establishment.

Donahoo, S. (2008). Putting Students First : How Colleges Develop Students Purposefully. The Journal of Higher Education, 79 (2). 234-237.

Ee Ah Meng. (1989). Pendidikan Di Malaysia: Untuk Guru Pelatih (Edisi Ke-2). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Geoffrey William Hinchliffe dan Adrienne Jolly. (2012). Graduate Identitiy and Employability, British Educational Research Journal, 37(4), 563-584.

Published

1 January 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-35-1