WARISAN KEPIMPINAN DAN KETUANAN MELAYU (1945-2013)

Authors

Ishak Saat

Keywords:

Bahasa Melayu, politik, kepimpinan, merdeka

Synopsis

Buku ini merupakan hasil kajian berkaitan dengan perkembangan politik sejak zaman sebelum merdeka sehinggalah memasuki era alaf baharu. Ia cuba menyingkap sejarah perkembangan kepimpinan politik Melayu selepas Perang Dunia Kedua iaitu bermula dari era zaman moden. Ia turut memaparkan tentang bangsa Melayu yang mendominasi Malaysia dari segi kependudukan dan kepimpinan politik sejak zaman-berzaman. Tempoh masa kajian, iaitu dari 1945 hingga 2013 ingin memaparkan perkembangan dan hala tuju kepimpinan politik Melayu, serta sejarah kepimpinan Melayu yang memperlihatkan kepelbagaian aliran pemikiran pemimpin dalam masyarakat Melayu. Lantaran itu, melahirkan kelompok-kelompok politik yang berjuan untuk mendapatkan kuasa.Buku ini mengandungi 7 bab. Bab 1 memaparkan tentang asal usul bangsa Melayu. Bab 2 membicarakan persoalan latar belakang politik Melayu. Bab 3, 4 dan 5 membicarakan persoalan kepimpinan politik Melayu yang dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bab 3 tentang kepimpinan politik Melayu sebelum merdeka. Bab 4 membicarakan tentang kepimpinan politik pasca merdeka dan bab 5 pula membicarakan kepimpinan politik Melayu di alaf baharu. Bab 6 pula mengajak para pembaca memikirkan tentang masa depan politik orang Melayu yang perlu diacukan dengan acuan yang berteraskan Islam. Kemudian bab terakhir pula merumuskan keseluruhan buku ini yang melihat sejauh manakah warisan kepimpinan dan ketuanan Melayu meninggalkan kesan terhadap masa depan dan hala tuju bangsa Melayu? Lantaran itu, buku ini menyarankan agar seluruh kepimpinan politik Melayu melihat sejarah bangsa Melayu dan mengambil iktibar daripadanya

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz Zakaria. (1989). British, Japanese and Independent Malaysia A Memoir. Kuala Lumpur: Institut Tadbir Awam Negara.

Abdul Hadi Awang (2008). Teks Ucapan Dasar Presiden PAS, Muktamar Tahunan Parti Islam SeMalaysia (PAS) ke-54 di Stadium Indera Mulia.Perak.

Abdul Latif Abu Bakar(pngr.). (1987). Puisi-puisi Kebangsaan 1913-1957. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka.

Abdul Majid Salleh. (1988). Catatan Tulisan Tangan. Peristiwa penangkapan beliau pada 17 April 1947 di bawah Seksyen 506. dlm. Abdul Majid Salleh.1988. Kemanakah Akhirnya Perjuangan 1948-1988? Manuskrip Asal.[Koleksi Peribadi]

Abdul Majid Salleh. (2004). Memoir Abdul Majid Salleh, Dalam PKMM dan KESATUAN Buruh. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

Abdul Majid Salleh.(1991).Untuk Mu Anak Merdeka. Ipoh:Haji Abdul Majid Salleh.

Abdul Rahman Haji Abdullah.(1994). Gerakan Anti Penjajahan di Malaysia 1511- 1950.Pengaruh Agama dan Tarikat. Kuala Lumpur: Penerbitan Kintan.

Abdul Rahman Haji Abdullah.(1998).Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa Pustaka dan Universiti Sains Malaysia.

Abdullah CD. (1998). Darurat dan Kemerdekaan 1948-1998, Memperingati 50 Tahun Darurat di Tanah Melayu. Hong Kong: Nan Doa Publisher.

Abdullah CD. (1998). Perang Anti-British dan Perdamaian. Hong Kong: Nan Dao Publisher.

Abdullah Zakaria Ghazali.(1992). Orang Kaya Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim bin Long Jaafar, 1824-1895: Satu Kajian Mengenai Perjuangannya Menentang British di Perak.dlm. Purba. Persatuan Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia.

Abu Samah Mohd. Kassim.(1996). Sejarah dan Perjuangan Kemerdekaan. Hong Kong: Nan Doa Publisher.

Ahmad Atory.(1993).Dimensi Politik Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Atory.(1998).Dari Berantakan menuju Pembangunan Politik Melayu. 1990-2000. Kuala Lumpur:Utusan Publishing.

Ahmad Boestamam (1976), Teks Ucapan Perasmian, Persidangan Pemuda SEBERKAS, Selangor, Perak dan Pulau Pinang, pada 30 Mei.

Ahmad Boestamam. (1946). Testament Politik API. Kuala Lumpur.

Ahmad Boestamam. (1972). Dr. Burhanuddin Putera Setia Melayu Raya. Kuala Lumpur. Pustaka Kejora.

Ahmad Boestamam. (1983). Lambaian Dari Punchak. Memoir 1941-1945. Kuala Lumpur: Penerbitan Mahakarya.

Ahmad Boestamam. 1979. Bagaimana Menjadi Seorang Pengarang? Damansara Utama. Penerbitan Pena.

Ahmad Boestamam. 2004. Memoir Ahmad Boestamam, Merdeka dengan Darah dalam Api. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Boestamam.(1967). Sorong Makan Tarek Makan. Melaka. Abas

Bandong. Ahmad Boestamam.1972.Merintisi Jalan ke Puncak.

Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Boestamam.(1982, Julai). Pengalamanku, Perjuanganku. Dewan Masyarakat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Fawzi Basri, Mohd Idris Salleh dan Shafee Saad (ed). (1991). Bumi di Pijak Milik Orang. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Nidzammuddin.(1988). Aliran Kiri di dalam Politik Perkauman Malaya/Malaysia 1955 - 1969. dlm. Jebat. Jurnal Jabatan Sejarah. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published

January 1, 2016

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-59-7