KEBISINGAN PEKERJAAN DAN GETARAN MANUSIA

Authors

Nor Azali Azmir

Synopsis

Prinsip utama dalam program pemuliharaaan pendengaran dan getaran pekerjaan ialah memastikan tempat kerja yang selamat dan sihat daripada hazad bising dan getaran yang terdedah kepada pekerja. Pengamal-pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) adalah mereka yang menjadi rujukan bagi memastikan tempat kerja bebas daripada unsur-unsur kebisingan dan getaran. Keadaan tempat kerja yang berbahaya boleh mewujudkan kebarangkalian mudarat kesihatan pekerja dan organisasi apabila insiden kronik berlaku. Mereka yang berhasrat untuk menjadi penaksir risiko bagi hazad kebisingan dan getaran yang berjaya, perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas. Buku Kebisingan Pekerjaan & Getaran Manusia ini mengandungi dua bab besar yang memfokuskan asas pengetahuan tentang kebisingan dan getaran pekerjaan berlaku di tempat kerja. Ianya amat sesuai kepada para pelajar atau pengamal KKP yang ingin mendalami bidang ini. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah difahami berserta ilustrasi bagi meningkatkan kefahaman pembaca. Semoga buku ini dapat membantu negara secara umum dan khususnya kepada pengamal KKP dalam mengarusperdanakan industri higien seiring dengan Pelan Induk Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHMP) 2020.

Downloads

Download data is not yet available.
KEBISINGAN PEKERJAAN DAN GETARAN MANUSIA

Downloads

Published

1 February 2021

Details about the available publication format: epub

epub

ISBN-13 (15)

978-967-2975-34-2