KONSEP DAN APLIKASI INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN ALAM SEKITAR

Authors

Haliza Abdul Rahman
Rapeah Suppian
Norsuhana Abdul Hamid

Synopsis

Buku ini memfokuskan kepada interaksi masyarakat dengan persekitaran mereka hasil daripada kajian serta tinjauan yang dihasilkan oleh penyelidik daripada pelbagai disiplin yang berkaitan. Bagi menarik minat pembaca, rangkuman 12 bab dalam buku ini yang disusun bermula dengan pengenalan, diikuti dengan interaksi masyarakat dengan persekitaran, beberapa kajian kes berkaitan masyarakat dan persekitaran dan diakhiri dengan penutup, diharap membantu mendidik pembaca khususnya masyarakat supaya peka dengan persekitaran yang diakibatkan oleh hubungan manusia khususnya masyarakat dengan persekitaran.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-24-5

Date of first publication (11)

01-01-2015
Hijri Calendar