ISU WANITA: PERBAHASANNYA MENURUT AL-QURAN & AL-SUNNAH

Authors

Norhana Ahad
Mohammad Fahmi Abdul Hamid
Raihanah Abdullah

Synopsis

Secara amnya buku ini membincangkan tentang polemik kewanitaan dalam konteks reproduksi diri dan seksual mereka mengikut landasan syariah iaitu berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. Setiap permasalahan yang sering kali menjadi topik pertanyaan kaum wanita itu dirungkai melalui kaca mata yang lebih luas, di mana skop perbahasannya dinilai dengan sumber-sumber yang berautoriti dan disimpulkan dalam ruang lingkup yang lebih bersederhana.

Buku ini turut membincangkan tentang kedudukan wanita yang melibatkan urusan perkahwinan dan perceraian yang terkandung dalam perundangan syarie di negara kita. Ia sebagai suatu maklumat kepada masyarakat terhadap hak-hak wanita semasa dalam konteks perundangan.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2017

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-2110-12-5

Date of first publication (11)

01-01-2017
Hijri Calendar