ASAS PERAKAUNAN DALAM PERNIAGAAN

Authors

Kamilah Ahmad

Synopsis

Buku asas perakaunan dihasilkan bagi memberi penerangan yang jelas kepada individu atau pelajar yang memerlukan pengetahuan dalam bidang perakaunan. Buku ini boleh juga digunakan oleh staf pentadbiran sesebuah organisasi bagi mendapatkan kefahaman ringkas dalam konsep asas perakaunan. Perincian maklumat dibuat tidak terlalu teknikal dan bersesuaian dengan tujuan penerbitan buku ini. Buku ini turut menyediakan latihan di setiap bab bagi memberi peluang kepada pengguna untuk mempraktikkan kefahaman dan kemahiran mengikut bab. Sampel jawapan diberikan bagi soalan-soalan terpilih di setiap bab bagi memudahkan latihan

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2016

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-50-4

Date of first publication (11)

01-01-2016
Hijri Calendar