GLOSARI UNDANG-UNDANG JENAYAH

Authors

Goh Sang Seong
Harjit Singh Dalip Singh

Synopsis

Glosari Undang-Undang Jenayah ini memuatkan pelbagai istilah yang sering dijumpai dalam teks undang-undang jenayah bersertakan penerangan konsep. Melalui maklumat ini, pembaca dapat mengenal pasti padanan istilah bahasa Inggeris, dan konsep yang ada pada istilah berkenaan. Untuk memudahkan pencarian maklumat yang berkaitan dengan padanan akta, dan nama penuh bagi singkatan yang digunakan dalam teks undang-undang jenayah, buku ini turut melampirkan senarai akta dan singkatan yang lazim ditemui dalam teks undang-undang jenayah. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan asas oleh pelajar universiti, penterjemah, pengamal undang-undang, dan sesiapa sahaja yang berminat dalam bidang undang-undang jenayah sebagai bahan rujukan bagi mendapatkan pengetahuan tentang undang-undang jenayah, dan panduan penterjemahan teks undang-undang jenayah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A Concise Dictionary of Law (1986). New York: Oxford University Press.

Abdul Aziz Hussin (2010). Panduan Umum Undang-undang Jenayah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Akta Dadah Berbahaya 1952. 2005. Petaling Jaya: International Law Book Services.

Barker, D. dan Padfield, C. (1998). Law Made Simple. Oxford: Made Simple Book.

Bryan, A.G (2014). Black’s Law Dictionary (Edisi 10). USA: Thomson Reuters, St.Paul, MN.

Child Handbook (2004). Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.

Contracts Act 1950. 2000. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Criminal Procedure Code (Act 593) (2014). Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Dheeraj, S. (2008). Legal Dictionary. Delhi: Pioneer Books.

Elizabeth, A.M. (Ed.) (2003). Oxford Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press.

Evidence Act 1950 (2014). Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Francis, A.G (2006). Criminal Procedure (Edisi kedua). Malaysia, Singapore, Hong Kong: LexisNexis.

Giles, M. (1987). Nutshells: Criminal Law. London: Sweet & Maxwell.

Hardy Ivamy, E.R (1988). Mozley & Whiteley’s Law Dictionary (Edisi kesepuluh). London: Butterworths.

Ho Mooi Ching (2007). Sentencing Practice in Malaysia. Petaling Jaya: Sweet & Maxwell.

Istilah Undang-Undang (1991). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Undang-Undang (1995). Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Kaur, G. (2001). Civil Procedure. Kuala Lumpur: Malaysian Law Journal.

Law, J. dan Martin, E.A (2009). Oxford Dictionary of Law. New York: Oxford University Press.

Mallal’s Penal Law (2002). Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.

Mohd. Radzali Masrum (2001). Maksim dan Ungkapan Undang-undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nasser Hamid et al. (Ed.) (1998). Istilah Undang-undang. Selangor: Sweet & Maxwell Asia.

Nik Safiah Karim dan Faiza Tambi Chik (Ed.) (1994). Bahasa dan Undang-Undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka.

Published

1 January 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-13-9

Date of first publication (11)

01-01-2015
Hijri Calendar