SIRI SARJANA MINDA JILID 1: MODAL INSAN DARI PELBAGAI PERSPEKTIF

Authors

Nazarudin Zainun
Rahimah A. Hamid
Yahya Mat Hassan

Synopsis

Buku dalam Siri Minda Sarjana ini mengandungi dua jilid iaitu Modal Insan Daripada Pelbagai Perspektif Jilid 1 dan Jilid 2. Jilid 1 memfokuskan kepada modal insan dalam kaitannya dengan isu sejarah iaitu kontrak sosial di Malaysia, isu sosial dan demografi, pekerja asing, pendidikan, pengurusan sumber manusia, peranan institusi masjid, zakat, ancaman Islam liberal dan modal insan OKU. Manakala dalam Jilid 2 pula menfokuskan kepada isu bahasa dan sastera sebagai alat memperkasakan modal insan, isu akidah, pembangunan negara, memperkasakan modal insan peringkat global dan berdasarkan perspektif pemikiran Melayu, pendidikan keusahawanan, pendidikan moral, institusi keluarga, teknik refleksi dan tindakan partisipatori serta masalah sosial dan pemulihan modal insan.    

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

January 1, 2016

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-32-0

Date of first publication (11)

01-01-2016
Hijri Calendar