SENARIO PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI MALAYSIA

Authors

Seow Ta Wee

Synopsis

‘Senario Pengurusan Sisa Pepejal di Malaysia’ merupakan sebuah buku bagi yang fokus pada isu sosial dan pengurusan sisa pepejal dari segi aspek perundangan, sisa pepejal dan persekitaran, aktiviti pengurusan dan kesihatan, program kitar semula: aspek masyarakat, paradigma baru dalam pembangunan program kitar semula, sosioekonomi pengutip sampah, pandangan pihak berkepentingan terhadap pengurusan sisa pepejal, pembangunan konsep pengurusan sisa pepejal bersepadu dan penilaian pengurusan sisa pepejal. Adalah diharapkan buku ini membantu para penyelidik, pelajar, Pihak Berkuasa Tempatan, NGOs dan pihak-pihak berkaitan dalam pembangunan program pengurusan sisa pepejal lestari dari segi aspek sosial dan pengurusan.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2016

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-44-3

Date of first publication (11)

01-01-2016
Hijri Calendar