AMALAN KADAR BINA HARGA KERJA BANGUNAN

Authors

Othman Mohamed
Rosihan Ab Aziz
Fadhilah Mohd Nor
Faizul Azli Mohd Rahim

Keywords:

Pembinaan, kaedah pendekatan tempatan, harga, bina, bangunan

Synopsis

Buku ini dapat memberi panduan khususnya secara awalan kepada mereka yang bakal menceburi bidang pembinaan untuk menyediakan harga kerja binaan di mana apa yang bakal dipersembahkan dalam buku ini adalah hasil daripada kajian, temubual, soal selidik dan pemerhatian yang telah dibuat oleh penulis ke atas situasi kerja pembinaan sebenar dengan berdasarkan kepada kaedah pendekatan  tempatan (local approach method). Buku ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan tambahan oleh para pelajar ukur bahan, ukur bangunan dan kejuruteraan awam dalam menambahkan input-input pengajian mereka.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, A. (2006). Anggaran Kos Kerja Bangunan Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Prentice Hall.

Abdullah, A., & Rashid, A. K. (2004). Pengukuran Kuantiti Bangunan (Beserta Contoh Kerja Berdasarkan SMM 2) Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Prentice Hall.

Bentley, J. Penenderan Dan Penganggaran Binaan. (A. H. Mohammed, Ed.) E & F.N Spon Ltd; Unit Penerbitan Akademik UTM.

Brock, & Palmer. (1984). Cost Accounting 4th Edition. McGraw-Hill Book Compony.

Haron, H., & Idris, F. (1997). Asas Perakaunan Kos. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Othman, W., & Tan, B. T. (1990). Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Peurifoy, R. (1975). Estimating Construction Costs 3rd Edition. McGraw-Hill Book Company.

Rosihan, A. A. (n.d.). Kadar Harga Kerja Binaan Semasa. Kertas Kerja Perbentangan Kursus Asas Kontraktor. Anjuran PKK, PKMM & PERHEBAT Negeri Kelantan.

Saidin, U. (1988). Aturcara Kontrak dan Taksiran. Kuala Lumpur: IBS Buku.

Tong, T. B. (1990). Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Wang, B. T. (1987). Construction and Development-with reference to Malaysia. Pelanduk Publications.

Published

January 1, 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-12-2

Date of first publication (11)

01-01-2015
Hijri Calendar