AMALAN KADAR BINA HARGA KERJA BANGUNAN

Authors

Othman Mohamed
Rosihan Ab Aziz
Fadhilah Mohd Nor
Faizul Azli Mohd Rahim

Synopsis

Buku ini dapat memberi panduan khususnya secara awalan kepada mereka yang bakal menceburi bidang pembinaan untuk menyediakan harga kerja binaan di mana apa yang bakal dipersembahkan dalam buku ini adalah hasil daripada kajian, temubual, soal selidik dan pemerhatian yang telah dibuat oleh penulis ke atas situasi kerja pembinaan sebenar dengan berdasarkan kepada kaedah pendekatan  tempatan (local approach method). Buku ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan tambahan oleh para pelajar ukur bahan, ukur bangunan dan kejuruteraan awam dalam menambahkan input-input pengajian mereka.  

Downloads

Download data is not yet available.

Published

January 1, 2015

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-967-0764-12-2

Date of first publication (11)

01-01-2015
Hijri Calendar